Zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego

Zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego

Autor : Ryszard Nazarewicz

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.10.2019r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019r. poz. 2004) Okręgowy Urząd Probierczy w Krakowie, ul. Rakowicka 3, 31-511 Kraków ogłasza drugi przetarg na sprzedaż zbędnych, rzeczowych składników majątku ruchomego, który odbędzie się w dniu 26.04.2021 r. w siedzibie Okręgowego Urzędu Probierczego w Krakowie - RAG, parter. pok. nr 8 o godz. 9.00.

Pobierz treść ogłoszenia o przetargu z wykazem zbędnych i zużytych przedmiotów majątku ruchomego

Metadane

Data publikacji : 27.02.2019
Data modyfikacji : 12.04.2021
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Probierczy w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszard Nazarewicz
Osoba udostępniająca informację:
Okręgowy Urząd Probierczy w Krakowie
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Torowski
do góry