Dostępność architektoniczna budynku Wydziału Zamiejscowego we Wrocławiu

Dostępność architektoniczna budynku Okręgowego Urzędu Probierczego  w Krakowie - Wydziału Zamiejscowego we Wrocławiu

Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu znajduje się w wielokondygnacyjnym budynku biurowym wybudowanym w latach 70 tych.

1. Adres: 

  Okręgowy Urząd Probierczy w Krakowie

   Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu

   ul . Młodych Techników 61/63

   53-647 Wrocław

 • Dojazd do Urzędu z dworca głównego: Autobus 122, tramwaj 31, 32
 • Lokalizacja siedziby urzędu na mapie (GPS 17.0136541E,51.1182833N)

2. Opis dostępności wejścia do budynku do Wydziału Zamiejscowego we Wrocławiu:

 • Wejście do w/w pomieszczeń znajduje się od strony ulicy Młodych Techników, jest ono niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową;
 • Budynek w którym  znajdują się pomieszczenia Wydziału Zamiejscowego we Wrocławiu jest budynkiem biurowym z lat 70 tych. Należy do Okręgowego Urzędu Miar we Wrocławiu  co oznacza, że wszelkie zmiany architektoniczne i budowlane mogą być wykonane tylko za zgodą w/w.
 • Winda wewnątrz na poziomie 0+:
 • Wejście do urzędu oznaczone jest tablicami informacyjnymi;
 • Pierwsze drzwi urzędu otwiera się manualnie, drugie wewnętrzne otwierają się automatycznie
 • Za wejściem do urzędu na poziomie 0+ znajduje się klatka schodowa prowadząca do Wydziału Zamiejscowego (poziom +1) i reszty Okręgowego Urzędu Miar we Wrocławiu;
 • W celu dojścia do pomieszczeń Wydziału Zamiejscowego we Wrocławiu, należy skierować się schodami lub windą na pierwsze piętro.

3. Opis dostępności przedsionka, poczekalni, schodów i wind:

 • Klatka schodowa: w celu wejścia do klatki schodowej należy wejść po schodach otworzyć pierwsze drzwi, następnie wejść po schodach a następne drzwi otwierają się automatycznie;
 • Schody oznaczone są zgodnie z obowiązującymi normami;
 • Przedsionek na poziomie 0+ : niedostępny;
 • Istnieje możliwość wjazdu wózkiem na wyższe kondygnacje windą z poziomu 0+.
 • Istnieje możliwość umówienia spotkania z urzędnikiem wydziału, który znajduje się na niedostępnych kondygnacjach.

4. Opis dostosowań (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne):

 • Platforma: brak;
 • Pochylnia: brak
 • Pętla indukcyjna: dostępna;
 • Toaleta: dostępna na życzenie, w korytarzach urzędu na wyższym parterze 0+;
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

5. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 • Osoby z niepełnosprawnościami  nie mają możliwości zaparkowania swojego pojazdu na miejscu postojowym, wydzielonym i oznaczonym tuż przed wejściem do budynku urzędu;
 • Wydzielony i oznaczony parking za budynkiem urzędu dostępny dla pracowników i klientów urzędu.

 6. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym:

 • Brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym do budynku urzędu.

7. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:

 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

8. Zgłoszenia wyrobów z metali szlachetnych do badania i oznaczania cechami probierczymi:

 • Wyroby z metali szlachetnych można zgłosić do urzędu osobiście lub za pośrednictwem poczty kurierskiej.

9. Inne informacje można uzyskać:

 • e-mailem:                       oup.krakow.wroclaw@poczta.gum.gov.pl
 • faksem:                             071 355 53 51
 • telefonicznie - za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie, pod nr telefonu:       071 355 53 51                                                                                                                    
do góry