Dostępność architektoniczna budynku Wydziału Zamiejscowego w Poznaniu

Dostępność architektoniczna budynku Okręgowego Urzędu Probierczego  w Krakowie - Wydziału Zamiejscowego w Poznaniu

 Wydział Zamiejscowy w Poznaniu –znajduje się w na II piętrze budynku kamienicy Okręgowego Urzędu Miar w Poznaniu .

1. Adres: 

  Okręgowy Urząd Probierczy w Krakowie

   Wydział Zamiejscowy w Poznaniu

   ul . Krakowska 19

   61-893 Poznań

2. Opis dostępności wejścia do budynku do Wydziału Zamiejscowego w Poznaniu:

 • Wejście do w/w budynku znajduje się od strony ulicy Krakowskiej :

- wejście główne - niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową ;

- wejście od podwórza – zamontowana platforma zewnętrzna dla osób niepełnosprawnych, dostęp do parteru budynku

 

 • Kamienica w której znajduje się Wydział Zamiejscowy w Poznaniu jest budynkiem zabytkowym co oznacza, że wszelkie zmiany architektoniczne i budowlane mogą być wykonane tylko za zgodą uprawnionego Konserwatora Zabytków i nie ma w tej chwili możliwości zamontowania wewnątrz budynku platform, krzeseł, czy innych elementów, które byłyby pomocne dla osób niepełnosprawnych.
 •  Budynek  posiada platformę zewnętrzną- dostęp do parteru budynku;
 • Wejście do urzędu oznaczone jest tablicami informacyjnymi;
 •  Drzwi otwierane są ręcznie ;
 • Za wejściem do urzędu znajduje się klatka schodowa prowadząca do Wydziału (poziom +2);
 • W celu dojścia do urzędu, należy skierować się schodami na drugie piętro.

3. Opis dostępności poczekalni, schodów i wind:

 • Klatka schodowa: ogólnie dostępna ;
 • Schody oznaczone są zgodnie z obowiązującymi normami;
 • Brak możliwości wjazdu wózkiem na wyższe kondygnacje;
 • Winda na wyższe kondygnacje: brak
 • Istnieje możliwość umówienia spotkania z urzędnikiem wydziału, który znajduje się na niedostępnych kondygnacjach.

4. Opis dostosowań (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne):

 • Platforma: znajduje się na zewnątrz budynku od podwórza ( dostęp do parteru budynku );
 • Pochylnia: brak
 • Pętla indukcyjna: dostępna;
 • Toaleta: dostępna na poczekalni;
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

5. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 • Osoby z niepełnosprawnościami  nie mają możliwości zaparkowania swojego pojazdu na miejscu postojowym, wydzielonym i oznaczonym tuż przed wejściem do budynku urzędu;
 • Brak miejsca postojowego specjalnie wydzielonego i oznaczonego.

 6. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym:

 • Osoba z psem asystującym może bez przeszkód wejść do budynku urzędu.

7. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:

 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

8. Zgłoszenia wyrobów z metali szlachetnych do badania i oznaczania cechami probierczymi:

 • Wyroby z metali szlachetnych można zgłosić do urzędu osobiście lub za pośrednictwem poczty kurierskiej.

9. Inne informacje można uzyskać: 

 • e-mailem:  oup.krakow.poznan@poczta.gum.gov.pl
 •  Faksem: 61 852 65 57
 •  telefonicznie - za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie, pod nr telefonu: 61 852 65 57
do góry