Dostępność architektoniczna budynku Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie

Dostępność architektoniczna budynków Okręgowego Urzędu Probierczego w Krakowie - Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie:

Wydział Zamiejscowy w Chorzowie znajduje się na pierwszym piętrze wolnostojącego pawilonu przy ulicy Kilińskiego 5.

1. Adres: 

  Okręgowy Urząd Probierczy w Krakowie

   Wydział Zamiejscowy w Chorzowie

   ul . Kilińskiego 5

   41-500 Chorzów

 • dojazd do siedziby Wydziału: w odległości ok. 1km znajduje się centrum komunikacyjne Chorzów - Rynek, 

do którego można dostać się z ościennych miast:

autobusem linii - 6,22,48,74,139,144,165,190,192,632,663,665,820,830;

tramwajem linii - 6,9,11,17,19,40 (stan na dzień 15.03.2021r.)

 

2.      Opis dostępności wejścia do budynku do Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie:

 • dla klientów dostępne jest jedno wejście znajdujące sie na pierwszym piętrze wolnostojącego pawilonu - niedostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową;
 • budynek nie posiada żadnej windy;
 • wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy urzędu;
 • wejście do urzędu oznaczone jest tablicami informacyjnymi;
 • brak głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

 

3.      Opis dostępności przedsionka, poczekalni, schodów i wind:

 

 • na piętro budynku prowadzą schody - brak windy;
 • brak możliwości wjazdu wózkiem na wyższe kondygnacje;
 • wszystkie ogólnodostępne przedsionki, korytarze i drzwi są przestronne i posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.
 • w przypadku niemożności dotarcia interesanta do odpowiedniej komórki urzędu istnieje możliwość umówienia się oraz zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

 

4.      Opis dostosowań (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne):

 • platforma: brak;
 • pochylnia: brak
 • pętla indukcyjna: dostępna;
 • toaleta: 2 toalety dla interesantów (damska i męska) sąsiadujące z poczekalnią urzędu. Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

 

5.     Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 

 • Urząd nie posiada swojego ogólnodostępnego parkingu - interesanci korzystają z pobliskiego parkingu należącego                do Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej;
 • osoby z niepełnosprawnościami  nie mają możliwości zaparkowania swojego pojazdu na miejscu postojowym, wydzielonym i oznaczonym tuż przed wejściem do budynku urzędu;
 • brak miejsca postojowego specjalnie wydzielonego i oznaczonego.

 

6.     Informacja o prawie wstępu z psem asystującym:

 • osoba z psem asystującym może bez przeszkód wejść do budynku urzędu.

 

7.     Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:

 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

8.     Zgłoszenia wyrobów z metali szlachetnych do badania i oznaczania cechami probierczymi:

 • wyroby z metali szlachetnych można zgłosić do urzędu osobiście lub za pośrednictwem poczty kurierskiej.

 

9.     Inne informacje można uzyskać:

do góry