Dostępność architektoniczna budynku Okręgowego Urzędu Probierczego w Krakowie

Dostępność architektoniczna budynków Okręgowego Urzędu Probierczego w Krakowie:

 Okręgowy Urząd Probierczy w Krakowie – Sekretariat, Wydział Nadzoru oraz Wydział Budżetowy znajdują się w wielokondygnacyjnej starej  zabytkowej kamienicy.

1. Adres:

  Okręgowy Urząd Probierczy w Krakowie

   ul . Rakowicka 3

   31-511 Kraków

 • Dojazd do Urzędu z dworca głównego: Autobus 124, 152, 424, tramwaj 2, 4, 10, 14, 20, 52, pieszo: 8 min spacerkiem
 • Lokalizacja siedziby urzędu na mapie (GPS 19.951821E,50.065533N)

2. Opis dostępności wejścia do budynku do Sekretariatu, Wydziału Nadzoru oraz Wydziału Budżetowego:

 • Wejście do w/w pomieszczeń znajduje się od strony ulicy Rakowickiej, jest ono niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową;
 • Kamienica w której  znajdują się pomieszczenia Sekretariatu, Wydziału Nadzoru i Wydziału Budżetowego jest budynkiem zabytkowym co oznacza, że wszelkie zmiany architektoniczne i budowlane mogą być wykonane tylko za zgodą uprawnionego Konserwatora Zabytków i nie ma w tej chwili możliwości zamontowania platform, krzeseł, czy innych elementów, które byłyby pomocne dla osób niepełnosprawnych.
 • Budynek nie posiada żadnej windy:
 • Wejście do urzędu oznaczone jest tablicami informacyjnymi;
 • Przy drzwiach wejściowych budynku umieszczony  jest domofon.  Drzwi otwierane są ręcznie po elektronicznym odblokowaniu zamka;
 • Za wejściem do urzędu znajduje się klatka schodowa prowadząca do Sekretariatu, Wydziału Nadzoru (poziom +1) i Wydziału Budżetowego (poziom +3);
 • W celu dojścia do pomieszczeń Sekretariatu, Wydziału Nadzoru  i Wydziału Budżetowego, należy skierować się schodami na pierwsze oraz trzecie piętro.

3. Opis dostępności przedsionka, poczekalni, schodów i wind:

 • Klatka schodowa: w celu wejścia do klatki schodowej należy telefonicznie (domofon) skontaktować się z pracownikiem urzędu;
 • Schody oznaczone są zgodnie z obowiązującymi normami;
 • Przedsionek na poziomie 0 dostępny;
 • Brak możliwości wjazdu wózkiem na wyższe kondygnacje;
 • Winda na wyższe kondygnacje: brak.
 • Istnieje możliwość umówienia spotkania z urzędnikiem wydziału, który znajduje się na niedostępnych kondygnacjach.

4. Opis dostosowań (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne):

 • Platforma: brak;
 • Pochylnia: tylko na poziom 0 ( wysoki parter);
 • Pętla indukcyjna: dostępna;
 • Toaleta: dostępna na życzenie, w pomieszczeniach urzędu;
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

5. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 • Osoby z niepełnosprawnościami  nie mają możliwość zaparkowania swojego pojazdu na miejscu postojowym, wydzielonym i oznaczonym tuż przed wejściem do budynku urzędu;
 • Brak miejsca postojowego specjalnie wydzielonego i oznaczonego.

 6. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym:

 • Osoba z psem asystującym może bez przeszkód wejść do budynku urzędu.

7. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:

 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

8. Zgłoszenia wyrobów z metali szlachetnych do badania i oznaczania cechami probierczymi:

 • Wyroby z metali szlachetnych można zgłosić do urzędu osobiście lub za pośrednictwem poczty kurierskiej.

9. Inne informacje można uzyskać:

 • e-mailem:

Sekretariat:                     oup.krakow@poczta.gum.gov.pl

                                                skrzynka ePUAP: /b9582qgjrl/SkrytkaESP

Wydział Budżetowy:  budzet.oup.krakow@poczta.gum.gov.pl

Wydział Nadzoru:       oup.krakow.nadzor@poczta.gum.gov.pl

do góry