Okręgowy Urząd Probierczy w Krakowie Wnioski i skargi -

Wnioski i skargi

Wnioski i skargi

Dyrektor Okręgowego Urzędu Probierczego w Krakowie, uprzejmie informuje, że od dnia 1 lutego 2016 roku osobiście przyjmuje strony w zakresie wniosków i skarg związanych z działalnością Okręgu i podległych mu wydziałów zamiejscowych w każdy poniedziałek w godzinach 15:00 - 16:00 w siedzibie OUP w Krakowie, ul. Rakowicka 3.

Jednocześnie, uprzejmie informuję, że wnioski i skargi mogą być również kierowane:
• drogą elektroniczną na adres e-mail: dyrektor.oup.krakow@poczta.gum.gov.pl ;
• listownie na adres: Okręgowy Urząd Probierczy w Krakowie, ul. Rakowicka 3, 31-511 Kraków;
• faxem na numer: 12 421 05 01

Zgodnie z rozporządzeniem Rady  Ministrów  z dnia  8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywanie skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz.46), skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego, będą pozostawione bez rozpoznania.

wzór wniosku/skargi

Metadane

Data publikacji : 01.02.2016
Data modyfikacji : 18.10.2023
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Probierczy w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Torowski
do góry