Sprzedaż internetowa

Sprzedaż internetowa

Szanowni Państwo,

Niniejszy niezbędnik powstał w związku:

- ze stwierdzanymi w trakcie przeprowadzanych kontroli probierczych nieprawidłowościami w zakresie wprowadzania do obrotu oraz prowadzenia obrotu wyrobami ze stopów metali szlachetnych przez podmioty zajmujące się wytwórstwem i sprzedażą, lub samą sprzedażą – tradycyjnie – w zakładach wytwarzania lub sklepach;

- z napływającymi licznymi skargami od konsumentów, którzy są oszukiwani przy dokonywaniu zakupów drogą e-sprzedaży gdyż:

  • nabywają wyroby ze stopów metali szlachetnych nie posiadające wymaganych prawem oznaczeń, nie spełniające norm jakościowych;
  • nabywają wyroby wykonane z metali nieszlachetnych, jako wyroby ze złota lub srebra,
  • nabywają wyroby nowo wytworzone, ale specjalnie postarzane, aby nosiły znamiona antyków, z podrobionymi cechami probierczymi i znakami imiennymi.

Dlatego też informacje zawarte w niezbędniku mają stanowić:

  • przypomnienie kontrolowanym przez administrację probierczą podmiotom wymagań, jakie są niezbędne przy wprowadzaniu do obrotu lub przy prowadzeniu obrotu wyrobami ze stopów metali szlachetnych, w zakresie ich prawidłowego oznaczania cechami probierczymi, lub zapisami na metkach w przypadku wyrobów zwolnionych z obowiązku badania i oznaczania;
  • materiał informacyjny dla podmiotów prowadzących sprzedaż internetową, celem dostosowania się przez nie do zapisów zawartych w obowiązującej ustawie Prawo probiercze, dla zapewnienia bezpieczeństwa klienta – nabywcy precjozów z metali szlachetnych w zakresie ich jakości, tj. wymaganej zawartości metalu szlachetnego w stopie, z którego wykonany został wyrób, zgodnej z umieszczoną na nim cechą probierczą, lub rzetelną informacją na dołączonej metce;
  • materiał informacyjny dla dokonujących zakupy drogą elektroniczną, aby posiadali wiedzę, jakie wymagania powinien spełniać oferowany do sprzedaży wyrób w zakresie umieszczonych na nim oznaczeń lub innych informacji.

Plik do pobrania:

Sprzedaż internetowa wyrobów z metali szlachetnych - poradnik

Metadane

Data publikacji : 02.12.2014
Data modyfikacji : 18.04.2023
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Probierczy w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Torowski
do góry