Okręgowy Urząd Probierczy w Krakowie Przelewy -

Przelewy

Przelewy

Tryb uiszczania opłaty probierczej w formie przelewu

W związku z § 1. ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie wysokości opłat za czynności organów administracji probierczej oraz trybu ich pobierania OPŁATY ZA CZYNNOŚCI ORGANÓW ADMINISTRACJI PROBIERCZEJ POBIERANE SĄ Z GÓRY za wyjątkiem czynności określonych w § 1 ust.2.
Z powyższego wynika konieczność:
1) ustalenia przez interesanta Urzędu masy zgłaszanych wyrobów;
2) naliczenia opłaty i dokonania przelewu – najpóźniej w dniu zgłoszenia.

Uprzejmie prosimy o dokładne ustalanie masy zgłaszanych wyrobów oraz precyzyjne naliczenie opłaty, z uwzględnieniem zasady, że zgodnie z art.36 ust. 3 ustawy Prawo probiercze (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 129), należy ją naliczyć za każdy, rozpoczęty gram badanego wyrobu lub zgłaszanej partii wyrobów.
W chwili zgłoszenia interesant otrzymuje potwierdzenie przyjęcia wyrobów do badania i cechowania wraz z zaznaczeniem, że opłata probiercza będzie uiszczona w formie przelewu.
Dopiero po wpłynięciu na konto Urzędu opłaty będą wszczynane czynności probiercze.

Opłaty za czynności organów administracji probierczej należy dokonywać na konto:
Okręgowy Urząd Probierczy w Krakowie
Ul. Rakowicka 3
31-511 Kraków
NBP nr 11 10 10 1270 0037 5322 3100 0000

W treści przelewu należy podać informację: nazwa i adres firmy, lub imię i nazwisko właściciela i adres, numer ewidencyjny znaku wytwórcy oraz w którym Urzędzie zgłoszono wyroby do badania i oznaczania cechą probierczą (Wydział Techniczny OUP w Krakowie, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie, Wydział Zamiejscowy w Częstochowie, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu lub Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu).

Nadpłaty będą zwracane na konto interesanta, natomiast w przypadku niedoboru opłaty, wstrzymane zostaną czynności probiercze, do czasu jej uzupełnienia.

Aby uniknąć problemów związanych z niedoborem opłaty lub nadpłatą, celowym wydaje się uiszczanie opłaty drogą przelewu, po dokonaniu zgłoszenia i naliczeniu w Wydziale Technicznym lub w jednym z wydziałów zamiejscowych - prawidłowej opłaty.

Cennik opłat wg: Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie wysokości opłat za czynności organów administracji probierczej oraz trybu ich pobierania (Dz. U. z dnia 7 września 2012 r. poz. 998)

Metadane

Data publikacji : 03.06.2016
Data modyfikacji : 18.04.2023
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Probierczy w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Torowski
do góry