Okręgowy Urząd Probierczy w Krakowie Praktyki studenckie -

Praktyki studenckie

Praktyki studenckie

Autor : Wojciech Jarzyna

 
Okręgowy Urząd Probierczy w Krakowie uczestniczy w rządowym programie praktyk studenckich.
Oferty o wolnych miejscach publikujemy na stronie oferty.praca.gov.pl.

Zapraszamy uczelnie i studentów do zapoznania się z naszą ofertą. Każde ogłoszenie zawiera dane kontaktowe dla zainteresowanych.
Szczegółowe informacje o programie praktyk w Okręgowym Urzędzie Probierczym w Krakowie można uzyskać pod numerem telefonu 12 430 35 32 oraz adresem mailowym praktyki.oup.krakow@poczta.gum.gov.pl.

Materiały informacyjne oraz dokumenty wzorcowe przydatne przy organizacji praktyki studenckiej w administracji rządowej w 2015 r. są dostępne na stronie bip.kprm.

Studenci i studentki, którzy są zainteresowani odbyciem praktyki studenckiej w Okręgowym Urzędzie Probierczym w Krakowie, po wybraniu oferty powinni/e złożyć:

- formularz zgłoszeniowy
- skierowanie z uczelni do urzędu na praktykę
- CV
 
Komplet dokumentów należy składać:

- drogą elektroniczną na adres praktyki.oup.krakow@poczta.gum.gov.pl lub

- w wersji papierowej na adres:

        Okręgowy Urząd Probierczy
        ul. Rakowicka 3
        31-511 Kraków
        (z adnotacją na kopercie „praktyka studencka”).
 
Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia, kolejnym niezbędnym krokiem jest zawarcie porozumienia o organizację praktyki studenckiej pomiędzy uczelnią kierującą na praktykę a Okręgowym Urzędem Probierczym w Krakowie. Konieczne jest także ubezpieczenie studentki/studenta od następstw nieszczęśliwych wypadków. Studentki/studentów na okres odbywania praktyki ubezpiecza uczelnia. W przypadku, gdy ubezpieczenie przez uczelnię nie jest możliwe, należy ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków indywidualnie.

Zasady organizacji praktyk studenckich adresowane są do studentek i studentów polskich szkół wyższych.

Po zakończeniu praktyki Okręgowy Urząd Probierczy w Krakowie wystawia zaświadczenie o odbyciu przez studenta/studentkę praktyki studenckiej. Można również wystąpić z prośbą do opiekuna praktyki o wystawienie opinii.

WAŻNE DOKUMENTY: 
- porozumienie uczelnia - urząd

Metadane

Data publikacji : 16.09.2015
Data modyfikacji : 04.01.2021
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Probierczy w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wojciech Jarzyna
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Torowski
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Torowski
do góry