Akty prawne

Wykaz aktów prawnych

Wykaz obowiązujących aktów prawnych
z dziedziny probiernictwa
(według stanu na dzień 31 sierpnia 2023 r.)
 
  1. Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. Prawo probiercze (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 536)
  2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości opłat za czynności organów administracji probierczej oraz trybu ich pobierania (Dz.U. z 2012 r. poz 998)
  3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie określenia obszaru działania i siedzib okręgowych urzędów probierczych (Dz.U. z 2012 r. poz. 93)
  4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie utworzenia wydziałów zamiejscowych okręgowych urzędów probierczych (Dz.U. z 2012 r. poz. 127)
  5. Rozporządzenie Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wzoru formularza wniosku zgłoszenia znaku imiennego do rejestru znaków imiennych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1954)
  6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wyrobów z metali szlachetnych (Dz.U. z 2012 r. poz. 681)
  7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wzoru wniosku o utworzenie punktu probierczego oraz zakresu wyposażenia technicznego punktu probierczego (Dz.U. z 2020 r. poz. 2185)
  8. Ogólny schemat procedury kontroli wynikający z zapisów ustawy Prawo probiercze

 

Metadane

Data publikacji : 26.01.2017
Data modyfikacji : 01.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Probierczy w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Torowski
do góry