Okręgowy Urząd Probierczy w Krakowie

  • OUP Kraków
    OUP Kraków

Organy administracji probierczej realizują zadania państwa związane z przeprowadzaniem badań i oznaczaniem wyrobów z metali szlachetnych cechami probierczymi, a także sprawują nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy Prawo probiercze.

Okręgowy Urząd Probierczy w Krakowie 

obejmuje województwa:
małopolskie, dolnośląskie, lubuskie, opolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie

Wojciech Jarzyna - Dyrektor OUP Kraków
 
ul. Rakowicka 3
31- 511 Kraków
tel.: 12 421 05 01, fax: 12 422 65 71
e-mail: oup.krakow@poczta.gum.gov.pl
dyrektor.oup.krakow@poczta.gum.gov.pl
skrzynka ePUAP: /b9582qgjrl/SkrytkaESP

www: http://oup.krakow.gum.gov.pl/

Lokalizacja siedziby urzędu na mapie (GPS 19.951821E,50.065533N)


 
 

do góry