Akty prawne

Wykaz aktów prawnych

Autor : Katarzyna Tarczoń
Wykaz obowiązujących aktów prawnych
z dziedziny probiernictwa
(według stanu na dzień 30 października 2017 r.)

 

 

1.       Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. Prawo probiercze (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 129)

 2.       Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości opłat za czynności organów administracji probierczej oraz trybu ich pobierania (Dz.U. z 2012 r. poz 998)

 3.       Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie określenia obszaru działania i siedzib okręgowych urzędów probierczych (Dz.U. z 2012 r. poz. 93)

 4.       Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie utworzenia wydziałów zamiejscowych okręgowych urzędów probierczych (Dz.U. z 2012 r. poz. 127)

 5.       Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru formularza wniosku zgłoszenia znaku imiennego do rejestru znaków imiennych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 800)

 6.       Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wyrobów z metali szlachetnych (Dz.U. z 2012 r. poz. 681)

 7.       Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o utworzenie punktu probierczego oraz zakresu wyposażenia technicznego punktu probierczego (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1777)

 8.       Ogólny schemat procedury kontroli wynikający z zapisów ustawy Prawo probiercze

Metadane

Data publikacji : 26.01.2017
Data modyfikacji : 09.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Probierczy w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Tarczoń
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Torowski
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Torowski
do góry